Skip navigation

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Ł.R.H. Zjazdowa S.A. jest spełnienie wymagań naszych klientów w zakresie udostępniania powierzchni handlowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych znajdujących się w obrocie.

Zobowiązując się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)  określamy następujące strategiczne cele jakości:​

 • zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie udostępniania powierzchni handlowej zarówno dla operatorów jak i Klientów dokonujących zakupu,
 • podniesienie rangi Ł.R.H. Zjazdowa S.A. jako rolno-spożywczego rynku hurtowego umożliwiającego dostęp do produktów żywnościowych najwyższej jakości,
 • administrowanie rynku hurtowego w sposób zapewniający optymalizację warunków działalności handlowej jego uczestników oraz obrót produktami rolno-spożywczymi w sposób spełniający wymagania bezpieczeństwa żywności
 • oferowanie większych partii towaru o tym samym standardzie jakościowym,
 • promowanie produktów rolnych polskich producentów.

​Cele są realizowane przez:​

 • zaangażowanie zarówno całej kadry kierowniczej, jak i wszystkich pracowników w pracę na rzecz jakości,
 • ciągłe doskonalenie SZJ,
 • prowadzenie badań satysfakcji klientów w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań,
 • współpracę z najlepszymi dostawcami,
 • rozwinięcie współpracy z grupami producenckimi mającymi ujednoliconą produkcję zarówno odmianowo jak i technologicznie,
 • zapewnienie higienicznych warunków obrotu żywnością,
 • udoskonalanie wewnętrznej komunikacji w firmie,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników i operatorów,
 • doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury.

Zadowolenie i satysfakcja klientów oraz pracowników jest warunkiem trwałego powodzenia firmy.

Kierownictwo firmy deklaruje, że wszyscy pracownicy współtworzą treść Polityki Jakości, a tym samym identyfikują się z jej celami i respektują założenia systemu jakości.​

Zarząd Ł.R.H. ZJAZDOWA S.A.